Kasvatuspuu

- Seksuaalkasvatus -

Laiapõhjaline seksuaalkasvatus põhineb WHO Euroopa seksuaalkasvatuse standarditel, mille on välja töötanud eri riikide laste ja noortega tegelevad spetsialistid. Paljude uuringute alusel ei alusta koolis laiapõhjalist seksuaalkasvatust saanud noored seksuaalelu varasemas eas, vaid see hoopis lükkub edasi hilisemasse ikka ja vähendab ka seksuaalsete riskide võtmist, mille tagajärjeks on suguhaigused või soovimatu rasedus.
Seksuaalkasvatus on erapooletu, eale ja arengutasemele vastav õpetus ja toetab lapse normaalset arengut. Lapse inimõigus on saada seksuaalkasvatust. Inimene on seksuaalne sünnist kuni surmani.
Seksuaalkasvatuse eesmärkideks loetakse järgmist.
● Hea seksuaaltervis
● Piisav info seksuaalsusest
● Arusaama juurdumine, et seksuaalsus on positiivne ja selle üle võib ise otsustada
● Laps teab oma õigust saada õiget infot
● Lapse igakülgne heaolu ja turvalisus
Seksuaalkasvatus, seksuaalnõustamine

- Seksuaalne väärkohtlemine -

Olen loonud Eestisse lapseeas seksuaalvägivalda kogenute tugigrupid ja ka nende küsimustega võib minu poole pöörduda. Tugigruppidega on võimalik tutvuda lehel www.svtugigrupp.ee/
Nende inimeste aitamine on minu jaoks elutöö. Võtke palun kontakti, kui teid on väärkoheldud või kui märkate või teate, et kedagi teist on väärkoheldud.
Samuti võtke kontakti, kui teil on kahtlus, kui teie last või kedagi teist last on väärkoheldud või kui keegi laps käitub imelikult või tema käitumine muutub äkki. Vajadusel suunan edasi vastava spetsialisti juurde.
Inimene on seksuaalne sünnist kuni surmani. Kuigi seksuaalsusest ja seksuaalelu probleemidest rääkimine on tihti inimeste jaoks veel kahjuks tabu, ei tohiks see tegelikult nii olla. Valehäbi tuleks kõrvale heita ja julgelt abi küsida.
NB! ANONÜÜMSUS ON TAGATUD!